Make your own free website on Tripod.com
su-prilep
Home | city of PRILEP | Slovenska Kulturna Inicijativa | Page Title
Slovenska Kulturna Inicijativa


Знамето на Словенската Унија е состовено од знамињата на четиринаесет знамиња: тринаесет знамиња на Словенските Земји, плус знамето на Вендите, Лужичките Срби. Оваа група, препознатлива како национално малцинство во Германија, е одделна Словенска нација со свој посебен јазик и со сопствени национални симболи, вклучувајќи знаме. Заради тоа ние него го вклучуваме во знамињата на Словенската Унија.


Амблемот на Словенската Унија е состовен од амблемите на четиринаесет знамиња: тринаесет амблеми на Словенските Земји, плус амблемот на Вендите, Лужичките Срби. Оваа група, препознатлива како национално малцинство во Германија, е одделна Словенска нација со свој посебен јазик и со сопствени национални симболи, вклучувајќи знаме и амблем. Заради тоа ние него го вклучуваме во знамињата на Словенската Унија.

Enter supporting content here